Απόφραξη Νιπτήρα

Εάν έχει βουλώσει ο νιπτήρα σας στο σύνολο των περιπτώσεων οφείλεται στο συσσωρευμένο πουρί που έχει συγκεντρωθεί από τη χρήση σαπουνιών, οδοντόβουρτσας, υπολειμάτων τρίχας και λοιπών (μικρο)αντικειμένων που έχουν φράξει το νιπτήρα σας.

Το συγκεντρωμένο πουρί αποτρέπει την διαφυγή του νερού με αποτέλεσμα ο νιπτήρας σας να καθίσται μη χρηστικός. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος μπορείτε να δοκιμάσετε την χρήση αποφρακτικών υγρών του εμπορίου ως πρώτο μέσο απόφραξης.

Εάν η φραγή είναι επαναλαμβανόμενη τότε συνίσταται να καλέσετε ένα συνεργείο αποφράξεων για αποτελεσματικές αποφράξεις σε 24 ώρες.

Αποφράξεις Νιπτήρα σε Κατοικίες & Πολυκατοικίες 95%
Αποφράξεις Νιπτήρα σε Επαγγελματικούς Χώρους 98%
Αποφράξεις Λεκάνης σε Καταστήματα & Επιχειρήσεις 94%

Κόστος Απόφραξης Νιπτήρα

20
694.800.1300